Mẹ và người tôi yêu

Mẹ và người tôi yêu

Cập nhật: 10/07/2020

Author: Tinhvặn Email: Tinhvanwing@yahoo.com Rate: K+ Genre: shounen ai, angst Warning: những bạn yêu thích happy ending, khuyến khích đừng xem. Status: oneshot Summary: Trên đời thật có một người dưng khác họ khiến ta không màng đến bản thân, nhắm m