Chú lợn con

Chú lợn con

Cập nhật: 12/07/2020

Một con lợn con đang chăm chú đọc truyện... Bỗng một con sói từ đâu xông tới.. : - Gràooo..! Mày tới số rồi lợn con ơi.. Lợn con sợ hãi, vội vã van xin : - Bác sói ơi , trước khi bác ăn thịt cháu, bác có thể cho cháu về nhà gặp mẹ lần cuối cùng có đư

Chú lợn con

Chú lợn con

Cập nhật: 12/07/2020

Một con lợn con đang chăm chú đọc truyện ... Bỗng một con sói từ đâu xông tới.. : - Gràooo..! Mày tới số rồi lợn con ơi.. Lợn con sợ hãi, vội vã van xin : - Bác sói ơi , trước khi bác ăn thịt cháu, bác có thể cho cháu về nhà gặp mẹ lần cuối cùng có đ