Một anh tài xế chạy xe vượt đèn đỏ bị cảnh sát công lộ chặn lại hỏi thăm:
– Bộ anh không trông thấy đèn đỏ sao?
– Thưa ông, có chứ!
– Tại sao anh không ngừng xe lại?
– Thưa ông, tại vì tôi không trông thấy ông!
– Cảnh sát: !!!

vuot_den