Trong nhà trẻ, ba cậu bé cùng ngồi bô cạnh nhau. Chợt một cậu bé hỏi cậu bạn ngồi bên:
– Ðằng ấy bao nhiêu tuổi?
– Bốn tuổi.
hài lòng cậu ta quay sang hỏi cậu kia:
Thế còn đằng ấy bao tuổi?
– Không biết.
– Thế phụ nữ có làm bạn thích không?
– Không.
– Ồ, thế nghĩa là chú em mới ba tuổi.

tre_em_thoi_nay