Tôi là Đóa Ngọc Hân, là một bông hoa hồng trong gia đình. Họ nuông chiều tôi hết mực, tôi thích cái gì họ đều không nói một hai lời cho tôi cái ấy. Ngay cả những thứ đồ chơi đắt tiền họ đều bỏ ra để mua cho tôi.