Gửi đến các bạn truyện mới mang tên . Boss , Nơi đó không thể cắm . Rất hay và lôi cuốn . Các phần đầu có nhiều điểm hơi khó hiểu nhưng cam kết về sau sẽ rất hay và lôi cuốn . Các bạn đón nghe nhé ,