– Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai

– Con: Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển .

– Mẹ: ?!?!