[Audio Truyện Gay] Mối Tình Đầu Của Tôi Thú thật là mình vốn không thích cái cách yêu quá dại dột như vầy, từ khi đọc “khi nào chúng mình sống chung”… đã không thích rồi… Nhưng tình yêu mà, làm sao mà điều khiển được. Ngồi đọc thấy bực bực, tức tức, ức chế sao đó… và cũng thấy cảm thông…