[AudioTruyện] Một Đêm Cảm Giác Lạ Cùng MaNữ. Chuyện kể về anh nông dân khi đi nhặt củi ban đêm về có ghé ngang qua một ngôi nhà và tình cờ anh được một cô gái giúp đỡ và trai đơn gái chiếc ở trong nhà một mình thì chuyện gì đến cũng sẽ đêm … Sau một đêm mây mưa sấm chớp dữ dội thì sáng ra anh tỉnh dậy bên cạnh là ngôi mộ của cô gái đêm hôm ….